"VÄNNÄS I VÅRA HJÄRTAN" 

 

 Hem
 Intresseföreningen
 Vännäsgården
 Bagarstuga
 Aktiviteter
 Fotoalbum
 Bo och leva
 Kultur och historia
 Nyheter

 

Hem » » Kultur och historia » » Överkalixmålet

Överkalixmålet

För några tusen år sedan fanns en folkgrupp indoeuropéerna som hade ett språk som kallas indoeuropeiskan. De fanns i Europa och Indien. I Europa utvecklades språket i olika riktningar. För tusen år sedan talades fornnordiska i Norden. Allt eftersom utvecklades olika variationer av språket Isländska, Norska, Danska och Svenska. Även inom de nordiska länderna utvecklades ytterligare variarioner som lokala dialekter.

I Vännäs och angränsande byar i framförallt Överkalix socken men även Gällivare och Korpilombolo socknar är Överkalixmålet den nordligaste av de svenska dialekterna. I nordväst bodde samerna och i nordost finnarna. Svenska staten har ända sedan dess och fram in på 1900-talet varit mån om att försvara denna den allra nordligaste svenska utposten. Att 1300-tals svenskan här har överlevt har nog att göra med att försvara det svenska. Älven var länge den enda kommunikationsleden till övriga Sverige.  Många språkforskare tror att det är det äldsta kvarlevan av det språk som Vikingarna pratade under järnåldern.

Många ålderdomliga drag är bevarade i målet. Det mest utmärkande är fornsvenskans diftongerna som i: brair (bred), bläot (blöt) och bio (bjuda). Andra ålderdomliga drag ses i ord som lemb (lamm), hiol (hjul) och har (hår). Men uttalet har en "norrlandsprägel" där både finskan och samiskan haft inflytande så att d och t ljuden är otydliga. Många gånger har h ersatt läspljudet. Läspljuden finns kvar mycket tydligt i isländskan och engelskan. Exempel: he – that, döm – them. Här följer några exempel på texter och visor på Överkalix mål.

 

Husförhör

 

 

Mål   Svenska
häosförhåira vär i ståor pLa för fåLken. nä skul men ater stär å leta hali böin håir huri hamat men vär. en jotta bisläot at fraist djera ne at den. hän gåotaLa ve presto at omi´n fik i mitji lett fråa, sö skul prestn fa in bess i bilöningg. da prestn kåm til o jotta, kåm en ihå wå´n he loa.

– nå, jotta, wå jer träi-aini-haita?
– fern å den heli andn, swara´n jotta.
– nå, men sån da? fråa prestn.
– na, hän fåor övero ve besso, se´n jotta.

Husförhören var en stor plåga för folket. Nu skulle man åter stå och låta hela byn höra hur dum man var. Johan beslutade att försöka göra något åt detta. Han kom överens med prästen att om han fick en mycket lätt fråga, så skulle denne få en bagge i belöning. Då prästen kom fram till Johan, kom han ihåg vad han lovat.

– Nåå, Johan, vad är treenigheten?
– Fadern och den helige ande, svarade Johan.
– Nåå, men sonen då? frågade prästen.
– Nä, han for uppåt med baggen, sa Johan.

 

Vifast Björklund

Vifast Björklund var en unik personlighet som verkade i den här bygden under flera decennier. Han dokumenterade mycket av Överkalix gamla kultur. Vifast komponerade Båtbyggar visan vid 17 års ålder. Han arbetade då i Västergötland och led av svår hemlängtan.

 

Båtbyggaren

Mål   Svenska
Gämal gåben villd jäo ha 
in redigt sterk å störa bat 
tåo sö ixa opa heilo 
å djick ipi skåojen at si verke lajd 
Djick ät älvo frem, frassn skåojo känt 
Just där äinja toå vej ståo äspa sterk å brair
å `n tåo där av si missa å fråoa na: 

Käire äsp, sej vill do vel 
met braida båol uti meno bat 
sterka båol so mäkt at straid mot våoen
de fräora våoen opa si å älv 
Svara äspa da åt gobben södena: 
åint till dej ji då, voj na, ji jer för schwå 
för de at märka gnöi mi å råkeni ji jer .

  Gamle gubben ville ju ha 
en riktigt stark och stadig båt 
tog så yxan på axeln 
och gick till skogen för att söka sig virke 
Gick fram efter älven, invid skogens kant 
just där ängen tog vid stod aspen stark och bred 
och där tog han av sig mössan och frågade den (eg henne) 

Kära asp, säg vill du bli 
mitt breda bord i min båt 
starkt bord som mäktar strida mot vågorna 
de fradgande vågorna på sjö och älv 
Då svarade aspen åt gubben så här: 
Det duger jag inte till, o nej jag är för svag 
därför att maskarna har gnagt mig och murken jag är.

 

 

Vaggvisa

Mål Svenska
Vå:gväis

Vörin sö gåo å sti:en in
men tisten sö ba:ne fa soa.
Fe:rn jer äint haim
hän jer jåo äint haim
hän jer nero berjen
å ståot op stäveren
hän håla djeil ha:n
hän kåmm äint haim firi kweilo.
Vaggvisa

Varså god och stig in
men tysta så barnet får sova
Farn är inte hemma
han är ju inte hemma
han är nedanför bergen
och sätter upp stöttor
han håller på att gärda hagen
han kommer inte hem förrän kvällen

 

 

 

Läs mer om och lyssna på Överkalixdialekten hos Våra svenska dialekter.